Nové téma soutěže Youngfoto

Máme pro vás nové téma již 4. roč­ní­ku sou­tě­že pro foto­gra­fy

Výsledky soutěže Youngfoto 2018

Vítěz­ky a vítě­zo­vé sou­tě­že Youn­g­fo­to 2018

Ceny Youngfoto

Seznam cen pro vítě­ze v sou­tě­ži Youn­g­fo­to 2018

Krátké ohlédnutí za minulými ročníky Fotofestivalu Rudolfa Zukala

Vysta­vu­jí­cí jed­not­li­vých roč­ní­ků foto­fes­ti­va­lu rok po roce

 

 

KONTAKT:
PaedDr. Hana Horská
734 872 178
reditel@ksmt.cz

Mgr. Jindřich Kos
733 787 998
zamek@ksmt.cz

 

 

MĚSTO MORAVSKÁ TŘEBOVÁ:
moravskatrebova.cz

© Copy­right Foto­fes­ti­val Morav­ská Tře­bo­vá 2018     l      tvor­ba webu: www.bohuslavspacek.cz