Petr Klein

Petr Klein pochá­zí z Polič­ky a na Foto­fo­fes­ti­va­lu Rudol­fa Zuka­la bude vysta­vo­vat vůbec popr­vé.

Pohled na svět skr­ze opti­ku foto­a­pa­rá­tu.
Webo­vé strán­ky: www.fotoklein.cz

 

 

KONTAKT:
PaedDr. Hana Horská
734 872 178
reditel@ksmt.cz

Mgr. Jindřich Kos
733 787 998
zamek@ksmt.cz

 

 

MĚSTO MORAVSKÁ TŘEBOVÁ:
moravskatrebova.cz

© Copy­right Foto­fes­ti­val Morav­ská Tře­bo­vá 2018     l      tvor­ba webu: www.bohuslavspacek.cz