Youn­g­fo­to  〉  Rady a tipy

Přinášíme vám postřehy, tipy a odkazy na zajímavé webové stránky

Zde vám postup­ně bude­me před­sta­vo­vat tipy sou­vi­se­jí­cí s letoš­ním téma­tem.

 

 

KONTAKT:
PaedDr. Hana Horská
734 872 178
reditel@ksmt.cz

Mgr. Jindřich Kos
733 787 998
zamek@ksmt.cz

 

 

MĚSTO MORAVSKÁ TŘEBOVÁ:
moravskatrebova.cz

© Copy­right Foto­fes­ti­val Morav­ská Tře­bo­vá 2018     l      tvor­ba webu: www.bohuslavspacek.cz